ÚŘAD VLÁDY České republiky

Priority rozvoje České republiky

Teze k aktualizaci Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vážíme si toho, že jste se rozhodli zapojit do procesu sběru tezí k prioritám rozvoje České republiky. Oceníme zejména postřehy z oblastí, v nichž jste odborníkem či odbornicí.

Vaše podněty poslouží jako pracovní a diskuzní podklady pro jednotlivé výbory Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Postupně budou shrnuty do podoby, která bude veřejnosti předložena v průběhu podzimu 2015.

Následně budou teze ověřeny a rozpracovávány pomocí dalších analytických vstupů tak, aby mohly být využity pro potřeby aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR, která bude probíhat do konce roku 2016.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vaše podněty.

Vzorová teze

*
*
*
*
*
*
Popište pozitivní či negativní trend nebo strukturální problém, který vidíte ve sféře své odborné působnosti a který je klíčový pro formulaci dlouhodobých priorit rozvoje ČR.
*
Formulujte prosím podrobněji, o jaký trend či problém se jedná?
V jakých oblastech se projevuje?
Jedná se o sektorový či průřezový trend?
Jedná se o trend globální, evropský či regionální?
Jaké má podle Vašeho názoru ČR předpoklady se s tímto problémem či trendem vyrovnat, jaká jsou její silná či slabá místa?
Jak by měla společnost na trend či problém reagovat?
Jsou známá vhodná opatření pro řešení tohoto problému? Uveďte případně zdroj či dokument, který opatření navrhuje.
Co říká zahraniční zkušenost?
Jaké předpoklady má ČR pro řešení tohoto problému či využití této příležitosti?
Pokud víte o kvalitních analytických materiálech k Vaší tezi, které by neměly být opomenuty, uveďte je. Přispějete tak ke zkvalitnění následné analýzy.
Jaké dodatečné analýzy je třeba zpracovat pro lepší uchopení daného trendu či strukturálního problému?
* povinné údaje